تیکه ایی از قسمت فروزر با تشکر از دوستمون مهراسا که فرستاد(پست ویرایش شد ببخشید که نظراتتون پاک شد:( ) | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانتیکه ایی از قسمت فروزر با تشکر از دوستمون مهراسا که فرستاد(پست ویرایش شد ببخشید که نظراتتون پاک شد:( )

مارینت:ادرین من دوست دارم حتی اگه تو اونجا کاگامی رو دوست داشته باشی
ادرین:چی کاگامی؟من اونو دوست ندارم من عاشق توام چطور میتونستم اینقدر بی تفاوت باشم
مارینت:تو منو دوست داری؟خب پس ما میتونیم عروسی کنیم و توی یه خونه خوشگل با یه گربه و سگ و همستر...
ادرین:مارینت
مارینت:..همستر و مارینت..
ادرین : حالت خوبه؟
خیلی ممنون دوست گلم