تو بارانی ترین عشقی | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانتو بارانی ترین عشقی

تو بارانی ترین عشقی ، و من دریاترین عاشق

و من سروی سرافرازم ، تویی رعنا ترین عاشق

تویی دیروز و امروزم ، تمام لحظه های من

نباشم کهنه در عشقت که من فردا ترین عاشق

سپردی دل به من باری ، بریدی دل ز نا اهلان

قسم بر چشم گریانم ، بمان تنها ترین عاشق

تویی حیثیت عشقم ، و من ، هم آبروی تو

که در این شهر بی بنیان ، شدم رسوا ترین عاشق

به راهت می دهم جان را تمام دین و ایمان را

میان این همه آدم ، منم ، شیدا ترین عاشق

من مجنون و آواره ، ندارم جز دلت چاره

تو زیبایی ، دلارامی ، تویی لیلا ترین عاشق

پناه آورده ام جانا ، بگیری دست شیدا را

به آغوش تو آرامم ، شدی یارا ترین عاشق

مرا دیوانه می خواند ، هر آنکس حال و روزم دید

ولی با عشق چشمانت ، شدم دانا ترین عاشق

شرابی از لبت نوشم ، شوم مفقود آغوشت

که احسان با نگاه تو ، شده پیدا ترین عاشق

 رضا حمیدی راد