تولید نان سنگک در ایتالیا با نام جدید | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانتولید نان سنگک در ایتالیا با نام جدید

اخیرا در رستوران های ایتالیایی، ساندویج هایی با نان سنگک فروخته می شود. ایتالیایی ها برای نان سنگک نام پیادینا را انتخاب کردند.