تولد فرزندت مبارک نیکولای آبی | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانتولد فرزندت مبارک نیکولای آبی

http://nikolaa.blogfa.com/post/1627

یک عدد کتاب که حتما زیباست و حتما خریدنی خواندنی و خوردنی است. 

نیکولاجان امیدوارم موفق باشی ?

میدونم که نمیشناسی من رو

میدونم که این متن رو هم نمی خونی 

ولی انرژی مثبتش هر جا هستی برات میرسه مطمئنم.