توفقط مال همین قلب پراحساس منی | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانتوفقط مال همین قلب پراحساس منی

┅✶❤✶┅
🍃🌹🍃❤️🍃🌹🍃

 

توفقط مال همین قلب پر احساس منی
منم آن مزرعه ی عشق تو آن داس منی

 

همه کس در دل من نیست عزیزم بخدا
به که گویم که تو آن برگ گل یاس منی

 

به رطب زار لبت بوسه ای مهمان بشوم
چون که سرخ است و ملس میوی گیلاس منی

 

ای که با شیطنتت کار دو شیطان بکنی
تو بدانی که همه واژه ی خناس منی

 

تویی آن شاه که دستم به تو آغشته شده
کیش و ماتت بکنم چون ورق آس منی

 

تو و آن دلبری و محو تماشا شدنم
توفقط مال همین قلب پر احساس منی

 

❤️💗❤️