تقدیس دوچشمان سیاهت!(رباعی) شعر:محمدکدخدایی(عرفان) Sanctification your two black eyes | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانتقدیس دوچشمان سیاهت!(رباعی) شعر:محمدکدخدایی(عرفان) Sanctification your two black eyes

ای که دیدار تو دم دم همه آیین من است

وی که تقدیس دو چشمان سیاهت همه ایمان من است

با نگاهت تو به چشمانم بریز آب حیات

ای که جان دادن به پایت خوب من،دین من است

Mohammad-erfan.mihanblog.com

Sheroerfan.blog.ir

عرفان و اعتراض