تعیین قیمت روزانه لوازم خانگی در بازار! | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانتعیین قیمت روزانه لوازم خانگی در بازار!

از ابتدای سال تاکنون قیمت لوازم خانگی خارجی ۳۰۰ درصد و قیمت لوازم خانگی ایرانی ۱۴۰ درصد افزایش پیدا کرده است.