تضمین وجوه پیش فروش لوازم خانگی. | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانتضمین وجوه پیش فروش لوازم خانگی.

قرارداد همکاری بین بانک صادرات ایران و شرکت اسنوا برای تضمین وجوه واریزی طرح پیش فروش لوازم خانگی ایرانی امضا شد.