ترس | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانترس

چرا میترسم از اعتماد کردن به ادمها؟!

چرا میترسم از دوست  داشتن ادمها......