تاریخ پخش قسمت جدید | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانتاریخ پخش قسمت جدید

تاریخ پخش: ۷ اکتبر 
شبکه: تفو (فرانسه_پاریس) 
و باز هم انتظار :/ البته قسمت سند بوی فکر کنم دوم مهر بیادش و دلیل اینکه کم فعالیت میکنم اینکه تحریمم کردن هنوز مدرسه شروع نشده:/ 
تونستم بعضی از کامنت هارو جواب بدم ولی همه رو خوندم و ازتون ممنونم دوستان ♡