بین المللی سازی از مهمترین اهداف دانشگاه علوم پزشکی مشهد | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانبین المللی سازی از مهمترین اهداف دانشگاه علوم پزشکی مشهد

align=bottom
نشست شورای بین الملل دانشگاه های علوم پزشكی كلان منطقه ٩ با تقدیر از دانشگاه علوم پزشکی مشهد  برگزار شد. به گزارش وب دا ، مدیر بین الملل دانشگاه  مشهد با بیان این كه بین المللی سازی دانشگاه ها از مهمترین اهداف برگزاری این نشست است  گفت: نشست شورای بین الملل دانشگاه های علوم پزشكی كلان منطقه ٩ به میزبانی دانشگاه علوم پزشكی خراسان شمالی و...