بیخوابی | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانبیخوابی

نمیدونم تا کی ادامه داره....

تاکی من هرشب باید بپرم از خواب....سر یه ساعت مشخص

چی تو مغزم و دلم سنگینی میکنه 

وقتی ب زور نفس میکشم

وقتی همه خوابن و من باحال بد ذل زدم ب تاریکی......

خدایا

کی تموم میشه؟؟؟؟؟ 

با التماس ازت میخوام خدایا تمومش کن........