بیخوابی | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانبیخوابی

خدایا کاش زودتر تموم بشه

ساعت ۱ و نیم شب شد

و دریغ از یه لحظه ارامش...........

الا بذکرالله تطمعن القلوب