بگو دوستم‌ داری‌ | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانبگو دوستم‌ داری‌

بگو دوستم‌ داری‌ تا زیباتر شوم

بگو دوستم‌ داری‌ تا انگشتانم از طلا شوند

و ماه‌ از پیشانی‌ام بتابد

 

بگو دوستم‌ داری‌ تا زیر و رو شوم

تبدیل‌ شوم به‌ خوشه‌ای‌ گندم‌ یا یک نخل

بگو ! دل دل نکن

 

بگو دوستم‌ داری‌

 

 تا به‌ قدیسی‌ بدل شوم

 

بگو دوستم‌ داری‌

 

تا از کتاب شعرم‌ کتاب مقدس بسازی‌

 

تقویم‌ را واژگون‌ می‌کنم‌

 

و فصل‌ها را جابه‌جا می‌کنم‌ اگر تو بخواهی‌

 

بگو دوستم‌ داری‌ تا شعرهایم‌ بجوشند

 

و واژگانم‌ الهی‌ شوند

 

عاشقم‌ باش

تا با اسب‌ به‌ فتح‌ِ خورشید بروم‌

 

دل دل نکن‌

 

این‌ تنها فرصت من‌ است‌ تا بیاموزم‌

 

و بیافرینم

 

"نزار قبانی"