بوي گل سرخ | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانبوی گل سرخ

دوست دارم

خانه‌اي داشته باشم

پر دوست


کنج هر ديوارش


دوست هايم بنشينند آرام


گل بگو گل بشنو


هرکسي مي‌خواهد


وارد خانه پر عشق و صفايم گردد


يک سبد بوي گل سرخ


به من هديه کند


شرط وارد گشتن


شست و شوي دلهاست


شرط آن داشتن


يک دل بي‌رنگ و رياست


بر درش برگ گلي مي‌کوبم


روي آن با قلم سبز بهار


مي‌نويسم اي يار


خانه‌ي ما اينجاست


تا که سهراب نپرسد دگر


خانه دوست کجاست؟

فریدون مشیری