به مناسبت دهه مبارک فجر نخستین فستیوال ورزش بانوان درمیناب برگذارخواهد شد | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانبه مناسبت دهه مبارک فجر نخستین فستیوال ورزش بانوان درمیناب برگذارخواهد شد
به  گزارش روابطعمومی اداره  ورزش و جوانان  شهرستان میناب:مشکلات ورزش بانــــــــــوان در شهرستان میناب بررسی شدباحضور جعفر متقی رۍیس اداره ورزش و جوانان شهرستان میناب
،جواد نظامی معاون این اداره ،سرکار خانم رویاوثوقی مسيول امور ورزش بانـــــوان اداره ورزش و جوانان شهرستان میناب و نواب رۍسان هۍیت های ورزشی مشکلات ورزش بانوان دراداره ورزش و جوانان میناب مورد بررسی قرار گرفت.
متقی رۍیس اداره ورزش و جوانان شهرستان میناب در نشستی که به منظور ب ررسی مشکلات ورزشی
بانوان مینابی گفت: حضــــــــــــــــــور بانوان مینابی در میادین ورزشی استان همیشه مایه مباهات
وسربلندی ورزش شهرستان بوده .
وی بااشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاره به حضور بانـــــــــوان مینابی درقالب منتخب استان
درمــــــــسابقات کشوری گفت : استعدادو پتانسیل این قشر از جامعه در شهرستان میناب همیشه
باعـــــــــــــــث گردیده که تیم های بانوان مینابی هیچ گاه زنگ تفریحی برای هیچ حریفی در استان
نبوده اند ، ولی متاسفانه چند ســــــــــــــــــــالی می باشد که خبری از ان شور وطراوت لازم دربین
بانوان مینابی نیست و همین امر باعث افت ورزش دربین بانوان مینابی گردیده .
متولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی ورزش دومین شهرستان پهناور وپرجمعیت استان هرمزگان
گفــــــــــــــــــــــت :در سالهای نه چندان دور بانوان مینابی در رشته های والبیال ،بسکتبال ،هندبال
،وشـــوو،تنیس روی میز،ورزش رزمی کونگفو وکیک بوکسینگ در استان هرمزگان همیشه حرف اول
را میــــــــــــــــــــــــــــــــزدند.و ما باید یک بار دیگر استعداد ورزش کاران بانوان مینابی را باحمایت به
ظهور برسانیم .
جعفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر متقی افزود:برای اولین بار به مناسبت ۳۹همین سالگرد
پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران این اداره با همـــــــــــــــــــــــکاری امور ورزش بانوان درنظر
دارد نخستین فستیوال ورزشی ویژه بانـــــــــــوان را در رشته های امادگی جسمانی ۵تیم ،ایروبیک
۲تـــــیم ،بسکتبال ۴تیــــــم ،هندبال ۳تـــــــــــیم ،دوومیدانی انفرادی بیــــــــش از ۱۵نفر ،پرتاب وزنه
باشـــــــــــــــــــــــــــرکت بیش از ۱۵نفر،فوتسال ۴تیم ،طناب کشی ۴تیم ،بدمینتون انفرادی بیش از
۲۰نفر،ووشـــــــــــــــــــــــــــــــــــو بیش از ۲۰نفر به صورت انفرادی ،کیک بوکسینگ انفرادی بیش از
۲۰نفر،کونگــــــــــــــــــــــــــفو انفرادی بیش از ۲۰نفر و والیبال ۴تیم در شهرستان میناب برگزار نماید
و امیـــــــــــــــــــــــــــــــــــدواریم باتجربه برگزاری این فستیوال بتوانیم در سالهای بعد دراستان این
فستیوال را برگزار نماییم .
متقی اظهار نمود؛ بانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان باید با استفاده از امکانات ورزشی در
ســـــــــــــــــــطح شهرستان بتوانند ماننداقایان به طور مساوی از امکانات سطح شهر و شهرستان
استفاده بهینه نمایند .
وی با تاکـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــید بر لزوم مشارکت بیش از پیش بانوان در زمینه های
مختــــــــــــــــلف افزود: بانوان مینابی می توانند برای توسعه و گسترش ورزش نسبت به اخذ مجوز
تاســـــــــــــــیس باشگاه ورزشی اقدام ،ضمن اینکه اداره ورزش و جوانان نیز باید برای حضور منظم
بانوان در سالن های ورزشی برنامه ریزی و اقدامات لازم را انـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجام دهد.
در ادامه سرکارخانم وثوقی مسۍول ورزش امور بانوان شهرستان میناب اظهار داشـــــــــــــــــــت:
کســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب مدال های استانی در تیمی و کشوری وحضور بانوان مینابی در
تیم های ملی بیس بال،والیبال نشسته نشان از استعداد بالای بانوان مینابی را دارد .

متقی  بیاننمود:چنانچه فعالیت های بیشتری در بخش ورزش بانوان شهرستان میناب ا نجام شود کسب
موفقیت های بیشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتر دور از دسترس نیست.
در ادامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان میناب گفت:
این اداره آماده صــــــــــــــــــــــــــدور مجوز باشگاه های ورزشی خصوصی برای بانوان است.
وی در پایان گفت ؛بادرخواست هییت های ورزشی درخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصوص برگزاری
کلاس های تۍوری وعملی وتوجیهی مربیگری وداوری دررشته های مختلف ورزشی امادگی لازم
را جهت برگزاری این کلاس ها باهماهنگی باامور اموزش اداره کل ورزش و جوانان استان در
شهرستان میناب را دارد.