به رغم فاصله ها همچنان عزیز منی | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانبه رغم فاصله ها همچنان عزیز منی

هنوز دوری و تنها در انتظار توام
تویی قرار همیشه، که بی قرار توام

به رغم فاصله ها همچنان عزیز منی
به رغم این همه دوری، هنوز یار توام

اگرچه هر دو به جبر زمانه مجبوریم
در اختیار منی، من در اختیار توام

که من به عالم ذر در برابرت بودم
که از زمان عدم تا ابد دچار توام

همیشه رو به تو بودم، همیشه می دیدم-
که من توام، تو منی، من توام، دوباره توام

بیا که سر برسد روزهای دلتنگی!
بیا! بمان و بگو تا ابد کنار توام!

گذشت غرق خیالت تمام ثانیه ها
غروب یخ زده ای را در انتظار توام

احسان نصری