به دنبال صدای تو | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانبه دنبال صدای تو

تمام خاک را گشتم به دنبال صدای تو
ببين! باقی است روی لحظه هايم جای پای تو

اگر مومن اگر کافر، به دنبال تو می گردم
چرا دست از سر من برنمی دارد هوای تو؟

دليل خلقت آدم! نخواهی رفت از يادم
خدا هم در دل من پر نخواهد كرد جای تو

صدايم از تو خواهد بود اگر برگردی ای موعود!
پر از داغ شقايق هاست آوازم برای تو

تو را من با تمام انتظارم جستجو كردم
كدامين جاده امشب می گذارد سر به پای تو؟

نشان خانه ات را از تمام شهر پرسيدم
مگر آن سوتر است از اين تمدن روستای تو؟

یوسفعلی میرشکاک