بلاتکلیفی در قیمت گذاری لوازم خانگی! | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانبلاتکلیفی در قیمت گذاری لوازم خانگی!

دبیرکل انجمن صنایع لوازم‌خانگی ایران دولت باید نحوه قیمت‌گذاری در صنعت لوازم خانگی را به خود تولیدکننده واگذار کند.