بسی عجیب:/ | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانبسی عجیب:/

تو جدول امتیازات برنامه جاست دنس علاوه بر الیا و نینو اسم ادرین و مرینت هم نوشته شده @_# فکر کنم قبلا باهم رقصیدن تو جاست دنس و یا این یه سوتیه:/