برگزاری نمایشگاه IFA لوازم خانگی. | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانبرگزاری نمایشگاه IFA لوازم خانگی.

نمایشگاه IFA، رویدادی جهانی برای لوازم خانگی و لوازم الکترونیکی مصرفی می باشد.