برگزاری برنامه‌های ویژه مرکز امور بین الملل آستان قدس رضوی در دهه پایانی ماه صفر | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانبرگزاری برنامه‌های ویژه مرکز امور بین الملل آستان قدس رضوی در دهه پایانی ماه صفر

align=bottom
به همت مرکز امور بین الملل آستان قدس رضوی، همزمان با دهه آخر صفر فعالیت‌های متنوعی برای زائران و مجاوران و ارادتمندان حضرت رضا(ع) در عرصه بین الملل اجرا می شود. غلامرضا کحلکی رئیس اداره مطالعات و برنامه ریزی بین الملل مرکز امور بین الملل آستان قدس رضوی گفت: این مجموعه هم راستا با دیگر نهادهای مختلف آستان قدس رضوی به منظور گرامیداشت دهه آخر صفر، برنامه‌های ویژه‌ای پیش بینی کرده است...