برنامه های هئیت بازیهای بومیو محلی در هفته تربیت بدنی و ورزش تشریح شد. | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانبرنامه های هئیت بازیهای بومیو محلی در هفته تربیت بدنی و ورزش تشریح شد.


جواد احمدی رئیس هئیت بازیهای بومی و محلی   شهرستان میناب /تلاش برای احیای بازی‌های محلی  نیاز برنامه ریزی منسجم

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان میناب: جواد احمدی رئیس هئیت بازیهای بومی و محلی شهرستان میناب برنامه های این هئیت را در هفته تربیت بدنی و ورزش  تشریح نمود.

احمدی در همین ارتباط گفت:در هفته تربیت بدنی   و ورزش این هئیت   در شهرستان میناب در 4بخش  شهرستان و محلات شهر میناب بیش از 20  برنامه در قالب بازیهای بومی و محلی و 5 جشنواره  فرهنگی ورزشی  و 7 پیاده روی خانوادگی در روستاهای  شهرستان میناب با حمایت اداره ورزش و جوانان و  همکاری هئیت ورزش همگانی  در  و امور ورزش بانوان در  هفته تربیت  بدنی و ورزش   در شهرستان  برگزار   خواهد نمود.

رئیس هئیت بازیهای بومی و محلی شهرستان میناب در ادامه گفت:تعامل سه هئیت روستایی و بازیهای بومی و محلی ،ورزش همگانی و امور ورزش بانوان در برگزاری هر چه بهتر برنامه های فرهنگی ورزشی در هفته تربیت بدنی قطعا  کیفیت   این دوره مسابقات   را بهتر خواهد کرد.

احمدی در اامه بان داشت: در بخش سندرک  و با حمایت اداره ورزش و جوانان بخش و هئیت بازیهای بومی و محلی سندرک رشته های رمازا،دارتوپا،دوشاخا،دارپلان،طناب کشی،در بخش آقایان و در بخش بانوان دو رشته هفت سنگ بالا و  طناب کشی به میزبانی  روستای در پهن  در تاریخ 28 مهر ماه آغاز خواهد شد..

وی اظهار داشت:بازیهای بومی و محلی باید پلی باشد  برای ارتباط فرهنگی میان  گذشته و حال و معرفی ورزش‌ها و بازی‌های   بومی و محلی به نسل حال باید  یکی از اولئیت های هئیت بازیهای بومی و محلی با حمایت اداره ورزش و جوانان شهرستان باشد.وی افزود:فراموش شده به کودکان امروز می تواند   شخصیت و فرهنگ یک جامعه را بازسازی نماید.

احمدی بیان نمود :بازیهای بومی و محلی  جذاب و مختلفی   مانند درا، رمازا،وسطی ،هفت سنگ بالا،(دوهتولوکا)،کریکریا،دوشاخا وتیلیا از جمله بازی‌هایی  هستند   که نه‌فقط اوقات فراغت کودکان را پر، بلکه به دلیل انجام آنها در هوای آزاد، داشتن تحرک زیاد و گروهی بودن، نشاط و سلامت را به کودکان هدیه می‌نماید که  برای شکل گرفتن روابط اجتماعی و ایجاد روحیه تعاون و همکاری بسیار مناسب می باشد. احمدی با اشاره به رفع مشکلات جسمی و روحی کودکان  گفت:مهم‌ترین ویژگی بازی‌های بومی   و محلی  تقویت کار گروهی، ایجاد فضای شاداب و پرنشاط، برطرف کردن مشکلات جسمی ناشی از فقر حرکتی و تخلیه‌ روانی فرد عنوان نمود و گفت:به‌واسطه‌ بازی‌های محلی، بسیاری از مشکلات جسمی و روانی از جمله مشکلات گفتاری، اختلال حواس، جمع‌گریزی، فقر حرکتی، چاقی و افسردگی قابل درمان است.

متولی بازیهای بومی و محلی  میناب بیان نمود:ارتقای خودباوری با احیای بازی‌های محلی می تواند سبب شناسایی ظرفیت‌های قابل توجه شهرستان میناب  گردد وی اظهار داشت:برگزاری  جشنواره‌های فرهنگی و ورزشی ، حرکت فرهنگی بسیار بزرگی است و توجه به بازی‌های بومی، محلی و احیای بخش عظیمی از این گنجینه‌های فرهنگی می‌تواند خودباوری ما را ارتقاء  بخشد  دهد و مطمئنا تداوم آن نیز می‌تواند تحرک جسمی، فکری و فرهنگی را در کنار همگرایی و ترویج اتحاد و انسجام به دنبال داشته باشد.

احمدی  با اشاره به این‌که با احیای بازی‌های بومی محلی که برگرفته از فرهنگ اصیل هر استان کشور  است و با استفاده از ظرفیت‌های متنوع آن می‌توان چالش‌های فرهنگی کنونی را برطرف کرد، افزود: بازی‌های رایانه‌ای امروز معضلاتی برای جوانان و نوجوانان بوجود آورده است و شناخت ورزش‌های بومی محلی، سبب گرایش این قشر به سمت این‌گونه بازی‌ها می‌شود و در سلامت و نشاط آنها سهم بسزایی خواهد داشت.