بخشش لازم نیست….. | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانبخشش لازم نیست…..

لیست ادمایی که نمیبخشمون متشکل از ۳ نفره

سه نفری که با هرچی بیشتر زمان گذشتن بیشتر ازشون متنفر میشم 

گاهی باید یاد ادم بمونه 

که بعضیا قابل بخشش نیستن 

با تحویل سال نو 

کینه ی من و نفرت من هم نو میشه ?