با نام تو میسرایم………… | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانبا نام تو میسرایم…………

من از دیباچة الوان آبان
 
نشید جانفزای زندگی‌ را می‌سرایم
 
    من از رقصِ رَهای برگ‌های مستِ رنگین
 
که همچون دانه‌های نرم باران
 
به صد ناز و کرشمه بر زمین پا می‌گذارند
 
     نفس می‌گیرم هر دم؛
 
دل به طوفان می‌سپارم
 
 

من از غوغای رنگ و عطر پاییز

 
     به یاد صبحگاهان بهاران
 
    شمیم ارغوان و یاس و سوسن
 
با روح و جان، به گرمی می‌فشارم
 
 
من از آبان مهرآگین آذرگــون می‌آیم
 
     مرا چون زندگانی هست، امیّد است
 
              که من از جنس پاییزم ...
 
 
 

محبوبه بیات - آذر 1397