با لبانم چه کنم؟ | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانبا لبانم چه کنم؟

تو دور می شوی از من

ای لحظه!

و صدای عقربه هایت

زخم هایم را می نوازد.

اکنون،تنها

با لبانم چه کنم؟

با شبم

با روزم؟

نه دلداده ای،نه کاشانه ای

نه جایی برای زیستن

همه آن چیزها که بدان ها دل می بازم

غنی می شوند و طردم می کنند.

((راینر ماریا ریلکه))