با حضور خانواده های کاراته کاران مینابی مشکلات کاراته شهرستان میناب با حضور معاون اداره ورزش و جوانا | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانبا حضور خانواده های کاراته کاران مینابی مشکلات کاراته شهرستان میناب با حضور معاون اداره ورزش و جوانا

با حضور خانواده های کاراته کاران مینابی مشکلات کاراته شهرستان میناب با حضور معاون اداره ورزش و جوانان شهرستان میناب بررسی شد.

 به گزارش  روابط عمومی اداره ورزش و جئوانان شهرستان میناب :جلسه ای پیرامون بررسی مشکلات هیأت کاراته شهرستان  میناب  باحضور خانواده های  کاراته کاران مینابی ،ورزش کاران این رشته و جواد نظامی معاون اداره ورزش و جوانان شهرستان میناب،سن سی علی مکاری دبیر هئیت کاراته شهرستان میناب و رئیس هئیت کاراته بخش بندزرک   در محل اداره ورزش و جوانان شهرستان میناب برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان  میناب ، در ابتدای جلسه علی مکاری  دبیر هئیت کاراته شهرستان میناب  پس از  ارائه گزارش مختصری از تاریخچه ورزش کاراته در شهرستان  میناب  به بیان توانمندیها، افتخارات و مشکلات این هیأت پرداخت. وی کمبود اعتبار، نداشتن خانه کاراته، عدم وجود تقویم ورزشی مدون، عدم برگزاری مسابقات و ناهماهنگی جهت اعزام به مسابقات و نبودن تجهیزات و امکانات کافی برای ورزشکاران را از مشکلات عمده هیأت کاراته شهرستان   میناب عنوان نمود.

 در ادامه   جواد نظامی معاون اداره ورزش و جوانان شهرستان میناب : با بیان این مطلب که با واگذاری سالنها و اماکن ورزشی به هیأتهای ورزشی توانسته ایم بخشی از مشکلات مالی این هیأتها را کم   نمائیم  گفت: با این حال باز هم هیأتهای شهرستان نیازمند حمایت همه جانبه هیأتهای استان و ادارات ورزش و جوانان شهرستانهای استان هستند که اداره ورزش و جوانان دومین شهرستان پهناور و پرجمعیت استان هرمزگان این را وظیفه خود می داند تا در کنار  هئیت های  فعال شهرستان باشد.

 وی در ادامه افزود: حضور در صحنه رؤسای هیأتهای ورزشی می تواند به افزایش توان و انگیزه ورزشکاران کمک به سزایی داشته باشد.

 وی تاکید کرد :اداره ورزش و جوانان شهرستان میناب در کنار  کاراته شهرستان  می باشد چون که  کاراته میناب  یکی از معدود هئیت های فعال  شهرستان می باشد که  توانسته در استان کارنامه قابل قبولی را از  خود ارائه دهد   و این کار میسر نبوده بجز با  برنامه ریزی   مدون این هئیت که توانسته با تعامل برقرار کردن با   ورزش و جوانان شهرستان و هئیت استان  این  رشد را برای ورزش کاراته شهرستان به وجود بیاورد...