با تو بارانی شدم | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانبا تو بارانی شدم

با تو گشتم با تو گشتم با تو بارانی شدم
با تو شاعر با تو من سهراب کاشانی شدم
با تو عاشق با تو لایق با تو همبازی شدم
با تو سعدی با تو حافظ رند شیرازی شدم
با تو زاهد با تو واحد با تو من دانا شدم
شمس رویای منی "من با تو مولانا شدم
با تو رستم پهلوان قصه ی طوسی شدم
با تو رزم عشق کردم با تو فردوسی شدم
با تو ساغر با تو می "همخانه ی رندان شدم
با تو ماندم با تو خواندم با تو جاویدان شدم