با آزادگان بهبهان در راهپیمایی اربعین(3) | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانبا آزادگان بهبهان در راهپیمایی اربعین(۳)

موکب شهدای بهبهان واقع در عمود 870چند سالی است که در امر خدمتگزاری به زائرین سید الشهدا فعالیت می کند.

http://uupload.ir/files/gnlr_img-20181028-wa0044.jpg


http://uupload.ir/files/mkv2_img-20181029-wa0078.jpg


http://uupload.ir/files/wh17_img-20181028-wa0051.jpg

http://uupload.ir/files/bvk6_img-20181029-wa0047.jpg