بازدید جمعی از دانشگاهیان آلمانی ازخانه تاریخی داروغه مشهد | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانبازدید جمعی از دانشگاهیان آلمانی ازخانه تاریخی داروغه مشهد

align=bottom

گروهی از استادان و دانشجویان رشته ایران‌شناسی دانشگاه «مکسی‌میلیان» مونیخ آلمان از خانه تاریخی داروغه بازدید کردند. واچر، استاد رشته ایران‌شناسی دانشگاه مکسی میلیان مونیخ آلمان در بازدید جمعی از دانشگاهیان آلمانی از خانه تاریخی داروغه گفت: امیدواریم این بازدید مقدمه گسترش آشنایی و تعاملات دانشگاهی میان ایران و آلمان شود. وی افزود: مهمان نوازی ایرانیان بر هیچ کس پوشیده نیست و…