بازدید از پروژه زمین چمن مصنوعی فوتسال بندر کرگان | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانبازدید از پروژه زمین چمن مصنوعی فوتسال بندر کرگان

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان میناب: جعفر متقی  رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان میناب،با حضور جواد نظامی معاون اداره ورزش و جوانان شهرستان میناب ،محمد عباسی رئیس اداره ورزش و جوانان بخش بندزرک و دهیار روستا و بندر کرگان از  پروژه  زمین چمن مصنوعی فوتسال این بندر  دیدن و از آخرین مراحل اجرایی  کار این پروژه دیدن نمود....