ای زیباترین | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانای زیباترینجای دیدارت فقط رویاست ای زیباترین  


بیش از این شاید دریغ از ماست ای زیباترین  دیگران را آفرید ، اما تو نقاشی شدی

فرق كار و شاهكار اینجاست ای زیباترینبین گیسوی تو دستم زنده می‌ماند فقط

عمق دریا جای ماهی‌هاست ای زیباترینسر به بالا دارم و گفتند مغرورم ، ولی

چشم من دنبالت آن بالاست ای زیباترین

احمد_پروین