ای بلند اندام من | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانای بلند اندام من

آسمان امشب در آغوش تو پنهان مي شود

ماه می بیند تو را بد جور حيران مي شود

زلف شب تقلید کرده از خم گیسوی تو

تا پریشان میكني مو را... پريشان می شود

ماه می خیزد به پشت ابر های قیر گون

تا که روی ماهت از یکسو نمایان می شود

من بهارم مثل گلبرگی ولی بی تو عزیز

چار فصل زندگي شكل زمستان مي شود

بی تومثل وزن شعرم بی هجای آخرین

بي تو اما قافيه در شعر 'ويران' مي شود

ای بلند اندام من! از من غريبي تا به كي؟

تا كه يادم مي كني حالم به سامان می شود

ذکیه نوروزی