اوضاع این چنین نمی ماند | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفاناوضاع این چنین نمی ماند

للباقی

خیلی از بچه ها دارند زبان می خوانند که مدرک آیلتس، تافل، چیزی بگیرند و اپلای کنند و بروند؛ نه این که گمان کنی بحث تشنگی علم ست و آن را طلب کن ولوبالصین! نه؛ از آینده ای بهتر در وطن خود ناامیدند و هرجوری شده می خواهند بروند. حالا این قشر فرهیخته دانشگاهی ست که می خواهد به بهانه علم برود، عده ای دیگر که همه دار و ندارشان را دارند می فروشند و با عایدی آن که رسما چندرغاز دلار بیشتر نمی شود می خواهند تابعیت بگیرند؛برای پناهندگی اجتماعی حتی دین خود را عوض می کنند؛ برای تابعیت سیاسی هم که عده ای رسما اپوزسیون می شوند ... .
***
چند روز پیش با دو تا از رفقای همکلاسی مان صحبت می کردیم؛ خب این ها هم دنبال اپلای بودند؛ پیشتر با هم سر موضوعات مختلف گفت و گو و بحث داشته ایم و در برخی برنامه های انجمن می آمدند و قرابتی از نظر کلی داشتیم. دیدم این ها هم ناامید ناامیدند؛ خودشان هم شدیدا ناراحت بودند که به جای خدمت به کشور باید رخت سفر ببندند و برای رشد اجنبی کار کنند اما می پرسیدند چه کنیم؟ چه راهی مانده؟ 
امروز با پدر یکی از رفقای قدیمی صحبت می کردم؛ این رفیق ما را می توان در زمره نخبه ها دید با رزومه ای خوب که برایش پیشتر، سر و دست می شکستند! پدرش می گفت عمری به پسرم گفتم درس بخوان و خیلی از تفریح ها را بر او حرام کردم که آینده روشن در این درس خواندن ست؛ اما حالا با مدرک بهترین رشته از برترین دانشگاه ها مجبور ست پول توجیبی اش را با شرمندگی از من بگیرد، می ترسم افسردگی بگیرد، به خاطر همین می خواهم با همین پول بازنشستگی بفرستم برود با آن که هیچ از نظر اعتقادی راضی نیستم.
***
روزگار سختی بر ملت ما می گذرد؛ کام ها تلخ ست؛ باید بیشتر همدیگر را درک کنیم؛ اوضاع این چنین نمی ماند.

للحق