امروز | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانامروز

حس خوب داشتن دوستای خوب.....

:)

میدونی وقتی تعهدی نداری نسبت به کسی

وقتی هرکاری که حالتو خوب میکنه انجام میدی

ینی داری زندگی میکنی...............