اما نشد | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفاناما نشد

خواستم در خانه ات پیدا شوم ،اما نشد
خواستم تا با دلت تنها شوم ، اما نشد

خواستم با تو بمیرم در مسیر عاشقی
همسفر تا آ خر دنیا شوم ، اما نشد

خواستم با تو بگویم از غم پنهانی ام
باز هم در گوش دل نجوا شوم ، اما نشد

خواستم تا در کنار ساحل دریای عشق
عاشقانه گوهر دریا شوم ، اما نشد

خواستم لایق شوم ،با تو بمانم هر نفس
یک بغل احساس را شیدا شوم ، اما نشد

گشته ام دیوانه چون مجنون به دنبالت کنون
خواستم در عشق تو لیلا شوم ، اما نشد

ساده از چشمم گذشتی وامق رعنای من
خواستم در چشم تو عذرا شوم ، اما نشد

با تو پیمانی به دل دارم در اوج عاشقی
خواستم با عشق تو رسوا شوم ، اما نشد
 آنجلا راد