اماكن پژوهشي | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفاناماکن پژوهشی

بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی

 

بنیاد پژوهشهاى اسلامى با هدف ترویج و نشر فرهنگ اسلامى در تاریخ 1363/8/21 تأسیس شد در تاریخ 1364/2/19 تحت شماره 178 در اداره ثبت شرکتهاى شهرستان مشهد به ثبت رسید و فعالیت خود را آغاز کرد. در حال حاضر بنیاد پژوهشهاى اسلامى به عنوان مرکزى علمى و پژوه شى و وابسته به شوراى عالى فرهنگى آستان قدس رضوى، با نظارت هیأت مدیره و با همکارى محققانى از حوزه و دانشگاه در قالب گروه‌هاى پژوهشى در راستاى تحقق اهداف فرهنگى آستان قدس رضوى فعالیت دارد.