افزایش بهای تمام شده لوازم خانگی، علت اصلی گرانی. | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانافزایش بهای تمام شده لوازم خانگی، علت اصلی گرانی.

قائم مقام گروه صنعتی انتخاب: افزایش قیمت ارز و عدم برنامه‌ریزی داخلی و همچنین اثرات روانی تحریم‌ها منجر به افزایش قیمت‌ها شد.