افتتاح نمایشگاه لوازم خانگی در بوشهر. | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانافتتاح نمایشگاه لوازم خانگی در بوشهر.

دومین نمایشگاه تخصصی لوازم خانگی بوشهر در محل نمایشگاههای بین المللی بوشهرآغاز شد.