اشتباه | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفاناشتباه

بعضی وقتا چقدر خوبه ادم اشتباهاتش جلوی چشم باشن...

خوبه که باهربار دیدنش به حماقتات پی میبری و میفهمی که چه اشتباهی کردی...

یادت میمونه اشتباهتو دوباره تکرار نکنی....

میدونی اینطوری خیلی بهتر میتونی تمرین کنی ک دیگ سمتش نری...

اینطوری مجبوری خودتو بیشتر کنترل کنی وقتی باهاش مواجه میشی...

و در نهایت میشی یه ادم قوی و شجاع که دیگه از روبرو شدن با مشکلاتش حتی اگه نزدیکتراز قبل باشن بهش، ترسی نداره....

.

.

پ.ن: زندگیو سخت نگیر دوست من..... زندگیو از زاویه بهتریم میشه دید😉