اسیر | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفاناسیر

للباقی

آدم ها یا اسیر "خود" هستند یا اسیر "یار خود". 

تکلیف کسانی که اسیر " خود" هستند مشخص ست؛ باید دمار از نفس خود درآورند که بتوانند بر خود و نفس شان مسلط شوند که «نازپرورده تنعم نبرد راه به دوست؛ عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد»

تکلیف کسانی که اسیر "یار خود" هستند هم مشخص ست! باید دل را دریا کنند و عمری را عاشقی؛ که «وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم؛ که در طریقت ما کافریست رنجیدن»

سخت ترین و بلاتکلیف ترین برزخ عالم، هنگامی ست که ندانی اسیر "خود" هستی یا اسیر " یار خود" ... .

بعدالتحریر:
 "نقابیت بر روی و همراه من
همی آیی و با تو تنها نِیم
ولی کاش می شد بدانم کجا
نقابت ز رخساره یکسو شود
در آن لحظه ی ناگهانی مرا
ندانم کجا می کشانی مرا..."

للحق