استرس | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفاناسترس

لعنتییی 

عوضیییی 

پست فطرت 

چرا دست از سرم برنمیداری........

چرا راحتم نمیزاری........

چرا اخه

چرا همه زندگیمو کردی استرس

خدا خودت تمومش کن 

خدایا فقط تورو دارم