از فرصت های پیش آمده استفاده کنید! (داستان طنز) | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفاناز فرصت های پیش آمده استفاده کنید! (داستان طنز)

از فرصت های پیش آمده استفاده کنید! (داستان طنز) از فرصت های پیش آمده استفاده کنید! (داستان طنز)   مردی با اسلحه وارد یک بانک شد و تقاضای پول کرد وقتی پولها را دریافت کرد رو به یکی از مشتریان بانک کرد و پرسید : آیا شما دیدید که من از این بانک دزدی کنم؟ […]

بیا تو تفریح
از فرصت های پیش آمده استفاده کنید! (داستان طنز)