اخرشب | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفاناخرشب

بعداز خنده هام

بعداز حال خوبم 

اخرشب ک سر رو بالشت میزارم....

ترس دوتا چیز رهام نمیکنه

نکنه همه چی یه بازی باشه................

کی حل میشه کی تموم میشه.............

چقدراین احساس ترس عذاب دهندست