اخخخخخ جون *_* | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفاناخخخخخ جون *_*

اروم بابا قسمت جدید نیومده:/ 
فقط خواستم بگم این خبر فیکه عزیزم کذبه"/ 
توماس همچین چیزی رو نگفته :/ 
پس ممکنه اخر همین فصل کشف هویت باشه