احلی من العسل | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفاناحلی من العسل

شیرینی لعل تو تو که بر کامم رفت
                                                          اوقات خوش ار بود ز ایامم رفت
                                            آرام دلی داشتم از یاد لبت دوش
                                                            مستانه خُرامیدی و آرامم رفت
                                                                                                                                                                           (صفایی)