آهای بانوی این شعر | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانآهای بانوی این شعر

آهای بانوی این شعر
خوب به کلماتم نگاه کن
تک تک این ها را از اعماق قلبم برایت آوردم
خوب به چشمانم خیره شو
وقتی میگویم دوستت دارم
و خوب لب هایم را تماشا کن
وقتی اسمت را به زبان می آورم
همه شان می خواهند فقط یک چیز را به تو بگویند
که تـــو تنها موجودی هستی که
وقتی رو به روی من قرار می گیری
دیگر از خدا هیچ نمی خواهم
آهای بانوی این لحظه ها
تو برای من از هر چیزی زیباتری
و من تو را با هیچ
خوب دقت کن
با هیچ عوض نخواهم کرد

محسن دعاوی