آزرده دل!(رباعی) شعر:محمدکدخدایی(عرفان) | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانآزرده دل!(رباعی) شعر:محمدکدخدایی(عرفان)

ساقی بیا که در دل آتشی سخت در گرفت

زان روز که معشوق عشق بداد و زر گرفت

جامی ده ، که هنگامه مستی رسیده است

این پیر آزرده دل ز نو، سیه مستی زسرگرفت

Mohammad-erfan.mihanblog.com

Sheroerfan.blog.ir

عرفان و اعتراض