آزادسازی قیمت لوازم‌ خانگی. | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانآزادسازی قیمت لوازم‌ خانگی.

دبیر کل انجمن صنایع لوازم خانگی: کنترل بازار لوازم خانگی مستلزم آزادسازی و رقابتی کردن قیمت هاست.